יום שלישי

Omer HomeWho Knows1  2  3  4  5  6  78 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 20 2122 23 24 25 26 27 2829 30 31 32 33 34 3536 37 38 39 40 41 4243 44 45 46 47 48 49יום ד
יום ה
יום ו
שבת
יום א
יום ב
יום ג

אברהם
יצחק
יעקב
משה
אהרן
יוסף
דוד
אברהם
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
יצחק
8.      
9.      
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
יעקב
15.   
16.   
17.   
18.   
19.   
20.   
21.   
משה
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
27.   
28.   
אהרן
29.   
30. 
31.   
32.   
33.   
34.   
35.   
יוסף
36.   
37.   
38.   
39.   
40.   
41.   
42.   
דוד
43.   
44.   
45.   
46.   
47.   
48.   
49. 

אין תגובות:

Counter