יום שישי

Who Knows 10

Omer Home
Who Knows
1 2 3 4 5 6 7
8 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49

10 gold,
10 maaser,
10X10 Lavan,
Yosef 10 brothers,
10 Donkeys,
10 nisan,
1/10 efa = Omer,
10 yerioth,
10 amoth tall,
10 amudim,
10 erech women,
10 golden ketoreth,
10 slav,
10 nisyonoth,
10 tishrey,
10 jews,
10 in city,
Doctor, bathroom, beth din,
10 torah,
Purim,
1 nisan 10 crowns,
Shabboth 87B
Kadish 10,
Commandments 10,
Metzia lifnim meshurath Hadin

אין תגובות:

Counter