יום חמישי

בית מדרש אפסי ארץ

ברזנא בית מדרש

קהילת אפסי ארץ

1563 42nd St. Brooklyn NY 11219 

תחת נשיאות הרה"ג מוה"ר רבי שלום ניישלאס שליט"א
מגיד שיעור בנו הרה"ג ר' ישראל דוד ניישלאס שליט"א

 

דף היומי

 משנה ברורה

 

 


דף היומי

ברזנא בית מדרש

קהילת אפסי ארץ

1563 42nd St. Brooklyn NY 11219 

תחת נשיאות הרה"ג מוה"ר רבי שלום ניישלאס שליט"א
מגיד שיעור בנו הרה"ג ר' ישראל דוד ניישלאס שליט"א

Shiur 6-7 am
Shiur Mishan Brura 8:30-9:30 pm

מסכת כריתות

Click the on Daf #

2

3

תמיד 

יום שני

הלכות פסח ש"ע

 הרב ישראל דוד ניישלאסס שליט"א
ברעזנא
 Click to listen 

 2

 3
 יום ראשון

יום שישי

Purim mp3

מחיית עמלק בשושון
 רינת יצחק

בית המן צורר היהודים
בריסק
שירת דוד קליבלנד
עשרת בני המן בנשימה א 
קושיא על מנהג להכות בהמן ימ"ש
ר"ח קנייבסקי שליט"א
נודע ביהודע
שיעור עד דלא ידע
רבי ישראל סלנט זצ"ל

יום שני

שיעור כללי - פורים

הלכות פורים
Podcast Powered By Podbean

הרה"ג רב ישראל דוד ניישלאסס שליט"א
תשע"ב
בית מדרש אפסי ארץ ברעזנא 


 

Counter