יום רביעי

Who is behind the economy mess?
The democrats

Puzbul Forms

form 1
form 2

Shmitas Kesofim and Prozbul see video shiur (english)

2 page PDF file on pruzbul

Counter