יום רביעי

Puzbul Forms

form 1
form 2

Shmitas Kesofim and Prozbul see video shiur (english)

2 page PDF file on pruzbul

אין תגובות:

Counter