יום רביעי

Who is behind the economy mess?
The democrats

אין תגובות:

Counter