יום שלישי

Shaul lost his crown

• לא אשוב עמך כי מאסת את דבר ה' וימאסך ה' מהיות מלך על ישראל".

• "ויסב שמואל ללכת ויחזק [שאול] בכנף מעילו ויקרע.

• ויאמר אליו שמואל, 'קרע ה' את ...
שאול דוד


עמלק

מלך עמלק מקדש

שמואל הנביא

חנוכת התורה

בריסק

זוהר

רמ"ע מפנו

מסכת ע"ז

מראית העין

יעקב ועשיו

בינמין - יהודה

Counter