יום שלישי

Miketz markveth Haishna Yosef

Yom Tov Mechamer, Mahril Diskin
Rav Shlomo Karo Franceיום חמישי

יום רביעי

Tefilin Length of retzuos shel rosh

PDF
Mp3
follow link
Heart level

The length of the straps of the head tefillin should be sufficient to surround the head, tie the knot, and extend on either side of the head until they reach the navel (the left until the chest line).


Parashat Vaishlah פרשת וישלח
A Very extrange thing found in Vayishlach

Paragraph in middle of a sentence
A paragraph break in middled of a Possuk!!!
How many times in the Torah?
2? 3? 7? 50?
You will be surprised....

הפסק באמצע פרשה


ראשון פרשת וישלח נוסח מרוקו

וכן לא יעשה בית הלוי רמב"ם
:
Time: 2:37

Esavs kiss caused him a visit to the dentist

Time: 8:35

Counter