יום רביעי

A Very extrange thing found in Vayishlach

Paragraph in middle of a sentence
A paragraph break in middled of a Possuk!!!
How many times in the Torah?
2? 3? 7? 50?
You will be surprised....

הפסק באמצע פרשה

אין תגובות:

Counter