יום חמישי

MESORA להשכיחם תורתך

כמה פעמים מופיע היא עם יו"ד בתורה
י"א פעמים
אבות דרב נתן
מסכת סופרים
מנחת ש"י
SEE PDF
ויש טעות בתוכנה בר אילן

אין תגובות:

Counter