יום חמישי

Deth penalty חמור בן שכם

וכן לא יעשה
בית הלוי
רמב"ם
שלא כדרכה

הזיקתו בידים

אין תגובות:

Counter