יום חמישי

How to Remove The Evil Eye an Ayin Harah

How To get rid off an Ayin Harah
with out going to Mekubalim
What is the difference between TOV and TUV (shla HaKadosh)

Who lived 110 years?
How did Elisha Save The wife of Ovadia Hanavy?
Story with the Baba Sali
Can one put Ayin Hara on himself?

וידגו 
ניסי אלישע

ניסים רבים מיוחסים לאלישע:
 1. ריפא את מי יריחו המלוחים על ידי השלכת מלח לצלוחית חדשה
 2. הציל את אשת עובדיה על ידי כך שכד השמן שלה לא נגמר ויכלה למכור את השמן
 3. כאות תודה ‏‏לאשה השונמית אלישע מבטיח לה שתלד בן אפילו שהיא עקרה גם לאחר שהבן מת הוא מחייה אותו.
 4. מאה אנשים שבעו מעשרים לחם שעורים וכרמל.
 5. הציף גרזן ששקע במים על ידי זריקת עץ למים.
 6. ריפא את נעמן על ידי רחיצתו שבע פעמים בנהר הירדן.
 7. הפך נזיד רעיל למטעמים.
 8. יצאו דובים מהיער והרגו את מקלליו.
 9. הפך באמצע שממת הנגב נהר מים חיים.
 10. חצה את הירדן לשניים.
 11. הכה בסנוורים את צבא מלך ארם.
 12. לאחר מותו, הושלך לקברו איש מת. כאשר גופת המת נגעה בעצמותיו של אלישע. חזר המת לחיים.
 13. קילל את גיחזי בגלל שלקח בשמו מתנות מנעמן.ובעקבות כך גיחזי היה מצורע.Israel Ancient Oil Jars


Rabbi Yisrael Abuhatzeira  ישראל אבוחצירא  רבי , known as the Baba Sali : באבא סאלי‎, lit. "Praying Father"
אין תגובות:

Counter

אירעה שגיאה בגאדג'ט זה