יום שלישי

Gid Hanashe from Bulls and Cows [males and females]

The great mistake that put Europe rabbinate on its toes.
The Rebbe Rav Yonoson Eibishitz
Chasam Sofer
Pardes Yosef
Mistakes by Bies Din
Tanaim
Amoraim
שגיאות מי יביןגיד הנשה טעות

אין תגובות:

Counter