יום שלישי

על הניסים ערב חנוכה

Erev Chanuka MINCHA after the Hadlaka does one say al hanisim??? How about the Chazan??
------------

See the pdf

אין תגובות:

Counter