יום שלישי

וישקהו Dots in the Sefer Torah


The Ten places that need dots in the Torah
one of them is in
 וישלח
All togeather there are DOTS as the same amount of permanent teeth in the mouth = 22
The Torah has to be put on the MOUTH
לב שיניים נגד ל' של סוף התורה וב' תחילתה
ניקוד בתורה

אין תגובות:

Counter