יום ראשון

ויקהל

  1. Shabboth שנים שעשוה במקדש מהר"ל דיסקין
  2. Ketoreth in Kli kodesh עלי ציון

אין תגובות:

Counter