יום חמישי

דף היומי

ברזנא בית מדרש

קהילת אפסי ארץ

1563 42nd St. Brooklyn NY 11219 

תחת נשיאות הרה"ג מוה"ר רבי שלום ניישלאס שליט"א
מגיד שיעור בנו הרה"ג ר' ישראל דוד ניישלאס שליט"א

Shiur 6-7 am
Shiur Mishan Brura 8:30-9:30 pm

מסכת כריתות

Click the on Daf #

2

3

תמיד 

אין תגובות:

Counter

אירעה שגיאה בגאדג'ט זה