יום שישי

Who Knows 26Home Omer
26 Omer,
Shem hashem,
Shela,
עשרים וששה =עשרת הדברות,
Eliezer,
Rivka,
Shalo,
imposible sound,
Rambam moreh Nevuchim,
maase hashem,
Ramban,
Meshech chochma,
Sanhdrin 99a,
Taam Elyon,
Taam Tachton,
3 pesukim,
change sefer,
Stujma,
maharm Choviv

אין תגובות:

Counter