יום שישי

Who Knows 17

Omer Home

^^^
Torah Facts based on number 17,
Mabul,
Yosef,
Yaakov,
Rabbi Yehuda Hanassy, Rabbi Yochanan,
Refua,

אין תגובות:

Counter