יום שישי

Who knows 16

Omer Home

^^^^
16 day of minchath omer,
yom kippur,
pilpul about haircuts on yom tov
Tziztzith,
16 side sword,

אין תגובות:

Counter