יום שישי

Who Knows 21

Omer Home

^^^
Noach, avoth, shmita, negoim, Sanz, Shinov, Yosef, Shimon, Tefilin, אהי"ה ת, chumashim, 21 nissan, Tzidkyahu, churban, Shoked almond, three weeks, Shofar, Leviyim , Diyumsus river, alexandria of Mitzrayim, Hodu, Hallel, Ketoreth kafrisin wine, maftir, torah 21 pesukim, Hilni the queen, moshe rabenu saved, shvuos, hen days, Luz, mikva, ksem pol mitzi, shmita 21th year, dream, tagim, ו,

אין תגובות:

Counter