יום שלישי

who knows 42

Omer Home
42 laomer


'ועליהם תתנו ארבעים ושתים עיר'!

יפתח
42,000
מבני אפרים מתו


בלק
42 קרבנות מול בלעם


מ"ב מסעות


עליות מ"ב מסעות
מ"ב
תפילין הויות

רמב"ם

ציץ כהן גדולשם מ"ב

Dream of Pharo

אין תגובות:

Counter