יום רביעי

Behaalothcha 3 בהעלתך


Xray vision to inspect inside a an Animal
a korban (Kosher Aimal)

Bedikas BehemahInside animal
 Anatomy


אין תגובות:

Counter