יום שישי

Star Gazers of Paraoh
How did the Star Gazers see that Moshe was born?
How can one tell if it’s a Boy or a Girl before it’s born?
Who was the Star gazer?
Why didn’t Yocheved listen to Paroh
Ponim Yofos
Meseches Sotah


אין תגובות:

Counter

אירעה שגיאה בגאדג'ט זה