יום חמישי

זדים טבעת וידידם העברת

in berchas krias shema it sounds as if after the Egyptians were drowned then the jews were saved this sequence needs an explanations.

אין תגובות:

Counter