יום שני

Beshalach with mesorah and dikduk

רמב"ם תפילין ז-ח
ויזהר באותיות הגדולות ובאותיות הקטנות ובאותיות הנקודות ואותיות המשונות כגון הפאי"ן הלפופות והאותיות העקומות כמו שהעתיקו הסופרים איש מפי איש, ויזהר בתגין ובמניינן יש אות שיש עליה תג אחד ויש אות שיש עליה שבעה, וכל התגין כצורת זייני"ן הן דקין כחוט השערה
PDF

 לאחרונה למדתי בעיון רב את הספר "תורה שלימה"  שדן ופורט שם את כל האותיות המשונות שבתורה (לפופות, עקומו וכדו'), ונתעוררתי לכתוב תפילין ומזוזות עם האותיות הללו שאמנם נזכרו בראשונים (רמב"ם, רשב"א, הרב החיד"א, הר"י ברצלוני, הרמ"א ועוד) אך היום מעט מאוד סופרים דווקנים מחזיקים במסורת הזו.
?האם מותר לי להחזיר עטרה ליושנה

אין תגובות:

Counter

אירעה שגיאה בגאדג'ט זה