יום רביעי

Parashas Bo


How to avoid the yetzer horah


to keep the mitzvah from year to year some say tefillin others say pesach segula to be free from the yeatzer horah the whole year
Panim yafos

The Ohr Hachaim Hakadoshאין תגובות:

Counter

אירעה שגיאה בגאדג'ט זה