יום שבת

אין מניחין תפילין אלא בשבת # 4

רעדה
ריבוע

אין תגובות:

Counter