יום רביעי

אין מניחין תפילין אלא בשבת
TOO BIGBicepsShel Yad Too Low???אין מניחין תפילין אלא בשבת


מדרש פליאה

9 פשטים
Tefillin is to be wear only during Shabbos?
Midrash pliah
9 peshatim
enjoy------------------

-------------
אין תגובות:

Counter