יום שישי

Parshas Bo with Mesorah

WIth the אותיות משונות ושינוי גריסאות
וקיצור רש"י
PDF

Counter

אירעה שגיאה בגאדג'ט זה