יום שלישי

How the Water Split

What does it mean to split water?
Into how many parts did the Sea split?
How did the Eruv Rav pass?

אין תגובות:

Counter