יום חמישי

Siras Hayam שירת הים

How did Moshe split the sea (with the MATE or without?)
How is the Shira written
Aseres Bney Haman
Haazinu
Can the Torah be forgotten?


אין תגובות:

Counter