יום שלישי

Sukkos סוכות

What do you have to have in mind in the Sukka? Ananey Ha Kovod or Sukos mamash?

אין תגובות:

Counter