יום שלישי

Gematria 771

לקראתם
תשליכהו
לאשמת
והנסתרים
שאלתם
והשנית
והצרעת
משאלת
והשלכתי
והשמדתיו
שעתא
ותדושנה
שלתיאל
שיבא המלך המשיח
לקוטי התורה

אין תגובות:

Counter

אירעה שגיאה בגאדג'ט זה