יום שלישי

Shluchey mitzva einon nizokin שלוחי מצוה אינן ניזוקין

Mp3
When is a Shiluach Mitzva protected from harm, and when he isn't.
Pesachim 8
Chulin end
Sanhedrin
Beis Halevy
Hafloa
Gilgulim
Yerovom ben nevot
Rashbi
Torah Temima
Kli Yokor
Rav Shamashon Ostropolye
Biur Chometz
Shiluach Haken
Kibud Av
 File:Tree of life hebrew.svg


Shechem
 Shechem
Kibud av
Kibud Av vEm

אין תגובות:

Counter

אירעה שגיאה בגאדג'ט זה