יום שני

5771

The creation of the world 5771 years ago
וחשך על פני תהום
is the sky dark at night? not so simple

771-
ביאת משיח

אין תגובות:

Counter