יום רביעי

Why Moshe Rabennu doesn't forgive korach?

Rashi gives two reasons
explanation
4th Sirchon
1 pri etz chaim
2 Boyan
Open mp3
גאוה של קרח.mp3[/url]
Yidish
By Harav Sholom Matis Ashkenazy
Stanislov Shlita


אין תגובות:

Counter

אירעה שגיאה בגאדג'ט זה