יום חמישי

Cotton Talith Kattan

Shelach Tzitzith ציצית פרשת שלח
Material of Wool and Linen or Cotton 
Rambam Rosh Beth yosef Rama 
Chasidim SefaradimWool


Flax Linen


CottonRabbit wool


Camel wool


Techeleth

אין תגובות:

Counter