יום שני

Pinchos the kanai קנאיםMoshe Rabenu Forgets the law
Pinchos refreshes Moshe's memory
One may not ask permission to kill, How did Pinchos get Permit to Kill?
Can a Cohen Kill?
Was Pinchos a Cohen?
ר"ן
ערוך לנראין תגובות:

Counter