יום ראשון

Bedikas Chometz

Shehecheyanu?
when do we make the bracha?
עיטור
שבלי הלקט
רשב"א
רבינו פרץ


אין תגובות:

Counter