יום ראשון

מחצית השקל

What is a CARAT
How do we measure a shekel


Why only half of Shekel????


אין תגובות:

Counter