יום שני

סוד 1775

Parashas Pikudey
Moshe Rabenu forgets the 1775
We forgot the מנצפך
The ksav ashuris was forgotten
1775

אין תגובות:

Counter