יום שבת

to avoid Sofek brochos on Birkas Hachama


The Etza is to go to the Yam And recite there עושה מעשה בראשית and יש על מי לסמוך (see beur halacha here)


אין תגובות:

Counter