יום חמישי

70 years since ww2

70 אומות העולם
70 פרי החג
70 מספר בני ישראל
70 סנהדרין
70 שנות חבלי משיח
70 תיבות ביענך ה' עד ובא לציון
70 שנים ממלחמת שניה החפץ חיים
70 years since ww2

Lowest SINCE WW2


Economic crisis 'worst since end of World War 2


1939 ww2


WW2 1939 1945


Poland 1939


IranIran 2008 = Germany 1939

אין תגובות:

Counter