יום חמישי

מוסף חול המועד סוכות

האם יש לומר פעמים "ומנחתם" ???
במ"א מובא מה שכתב הלבוש שיש טועים ואומרים רק פעם אחת אבל בנוהג כצאן יוסף חולק על סברותיו ומובא בסידור הגאונים והמקובלים הגרמ"י וויינשטאק וכן באוצר התפילה בעץ יוסף ופלא על המ"ב שלא הרגיש בזה

אין תגובות:

Counter