יום שני

Vayigash

Yosef learns 70 languages
Sanhedrin must know 70 languages
Lost in interpretation
Chasam Sofer
Sorotzkin Moshe Karo

אין תגובות:

Counter