יום ראשון

Open Heart Surgery


תחיית המתים פנים חדשות.mp3

Open Heart Surgery is it considered תחיית המתים
Gemarah Shabbos 88b there was תחיית המתים במתן תורה
Megila 7 Rabbo Shechted Rabbi Zeira on Purim and next day he made תחיית המתים
Rabbi Zeira was a Cohen. Did he loose the כהונה?
An Open heart surgery is a virtual תחיית המתים
Does he lose his rights? כיבוד אב ואםת כהונה
Chida
Keneses Hagedola
Chasam Sofer
Meshech Chochma
Birkey Yosef
Rambam Ramban
Cohen
Meshech Chochma

Chida

Chsasm Sofer
Jewish divorce
Ilu natan lanu
Enhanced by Zemanta

אין תגובות:

Counter