יום חמישי

How many Rabbonim in Masecheth Shovuoth

הסיפורים על זכרונו המופלא שלהגר"א מתארים זיכרון אחר לגמרי, זיכרון אשר באמצעותו יכול היה הגר"א לומר ברגע אחד כמהפעמים מופיעה המילה "סכה" בכתיב חסר במסכת סוכה. זהו זיכרון שנובע מתוך הבנה, זיכרון שסוקר את הפרטים כולם בסקירה כללית אחת. דומה שהמעמיק לעיין בכתביו של הגאון הרוגצ'ובר לא יתקשה להכריע איזה סוג של זיכרון היה לאותו ענק.
The story I heard was a person came to the Gra Hagaon from Wilna that he just finished the entire Masechet Sukka and he knows it well and is ready to be tested. The Gra asked him How many times sys Suka Kesherea and how many times Suka Psula? and he didnt know so the Gra said
 כוכה כשרהכמנין סוכ"ה כשיר"ה וסןכה פסולה כמנין סוכ"ה פסול"ה

אין תגובות:

Counter

אירעה שגיאה בגאדג'ט זה