יום שלישי

Parashas Vayetze Iyunim

How did Yaakov Avinu take two sisters
How did Yaakov Avinu steal the brochos
How did Lea fool Yaakov Avinu

see the pdf file with audio

אין תגובות:

Counter