יום שני

שחיטת קרבן פסח של יצחק אבינו

עיין באר יוסף שהזהיר יצחק אבינו את בנו עשו על איסור השחזת סכין לשחיטת קרבן כי היה יום טוב ואסור להשחית הסכין ביום טוב בלי שינוי

וקשה שאין שוחטין פסח ביום טוב כי אם בערב יום טוב?
קרבן פסח-תולדות_אריה שכטר

תגובה 1:

aaa אמר/ה...

ובפרט שמפורש בתרגום יונתן בן עוזיאל שיצחק דבר עם עשו ביום יד ניסן

Counter